פרויקטים
טיפול במים בתעשייה

תחנת כוח רותם
מתקן מים נטולי מלחים 1,440 מק"י ומתקן טיפול בשפכים 200 מק"י

תקציר

לקוח קצה

OPC ROTEM

חברת EPC

POSCO E&C

מיקום

מישור רותם, ישראל

ספיקה

1,440 מק"י - מים נטולי מלחים
200 מק"י - טיפול בשפכים

היקף עבודות

תכנון הנדסי ותהליך מפורט
ייצור
הקמה
הרצה
שירותי תפעול

לו"ז הפרויקט

שנתיים

סקירה

חברת GES מובילה קוריאנית POSCO זכתה בפרויקט להקמת תחנת כוח המופעלת על ידי גז טבעי במישור רותם. חברת GES נבחרה כקבלן משנה לתכנון, הספקה והרצה של מתקן ייצור מים נטולי מלחים המשולב עם מתקן לטיפול בשפכי התחנה.

פתרון

GES פתחה פתרון ייחודי המשלב מתקן לטיפול במים וטיפול בשפכים ביתירות מלאה.

מתקן טיפול במים מספק לטורבינות התחנה מים באיכות גבוהה (0.1> מיקרוסימנס) תוך עמידה בסטנדרטים המחמירים של תחנות הכוח. המתקן מיישם טכנולוגית התפלה דו שלבית עם ליטוש  EDI תוך הבטחת יחס ההשבה כללי גבוה מאוד.

יתרונות

  • מתקן קומפקטי בשטח כולל של 500 מ”ר
  • צריכת אנרגיה סגולית נמוכה במיוחד
  • צריכת כימיקלים נמוכה
  • יתירות מלאה של כלל תת מערכות
  • יחס השבה גבוה
  • image
  • image
  • image