פרויקטים
טיפול בשפכים מוניציפליים

מט”ש תפן

תקציר

לקוח

מועצה מקומית תעשתית מגדל תפן

מיקום

גליל מערבי, ישראל

תיאור תהליך הפרויקט

תכנון הקמה ותפעול מט"ש בוצה משופעלת רציפה, מקליטת שפכים ועד טיפול שלישוני

לוחות זמנים

תפעול בהתאם לחוזה התפעול מול המזמין

קיבולת

450,000 מ"ק בשנה

סקירה כללית
מתקן לטיהור השפכים הממוקם באזור הגליל המערבי בסמוך למגדל תפן

מתקן טיהור שפכים אינטנסיבי השייך למועצה המקומית התעשיית מגדל תפן,  נותן פתרון לשפכי המועצה על כלל תעשיותיה.

איכות הקולחין שלישונית המפונים להשקיה בלתי מוגבלת
אתגרים
מתקן שפכים קולט את שפכי המועצה המתקן מטייב וממחזר את השפכים למשאב קולחין

פתרונות
הטכנולוגיה עליה מבוסס תפעול המט”ש הינה בוצה משופעלת. המתקן קולט שפכים גולמיים אשר עוברים טיפול קדם שכולל מגובים מכניים, סילוק גרוסת חול, , טיפול ביולוגי אינטנסיבי, שיקוע שניוני וטיפול שלישוני

הקולחין מועברים להשקייה בלתי מוגבלת בסביבה. .

הבוצה מוסמכת, מיוצבת ומעוכלת בייבוש בבריכה פתוחה.

מאפיינים

  • עלויות תפעול נמוכות כתוצאה מתכנון יעיל ושימוש מושכל בטכנולוגיה פרטנית
  • השבה והפקת קולחין באיכות בלתי מוגבלת