פרויקטים
טיפול בשפכים מוניציפליים

מט”ש ראש הנקרה

תקציר

לקוח

מועצה אזורית מטה אשר

מיקום

גליל מערבי, ישראל

תיאור תהליך הפרוייקט

תכנון הקמה ותפעול מט"ש בוצה משופעלת רציפה, מקליטת שפכים ועד טיפול שניוני.

לוחות זמנים

תפעול בהתאם לחוזה התפעול מול המזמין.

קיבולת

80,000 מ"ק בשנה

סקירה כללית
מתקן לטיהור השפכים הממוקם באזור הגליל המערבי בסמוך לקיבוץ ראש הנקרה ולחוף בצת.

מתקן טיהור שפכים אינטנסיבי אזורי, נותן פתרון לשפכי קיבוץ ראש הנקרה, שפכי הרפת וכן לשפכי הסביבה הקרובה.

איכות הקולחין שניונים המפונים להשקיה חקלאית.

אתגרים
מתקן שפכים קולט את שפכי הקיבוץ, ההרחבה והרפת ואת ישובים מתחמים הסמוכים.

המתקן מטייב וממחזר את השפכים למשאב קולחין.
פתרונות

הטכנולוגיה עליה מבוסס תפעול המט”ש הינה בוצה משופעלת.

המתקן קולט שפכים גולמיים אשר עוברים טיפול קדם שכולל מגובים מכניים, סילוק גרוסת חול, טיפול ביולוגי אינטנסיבי, שיקוע שניוני

הקולחין מועברים לצרכן הסופי, מאגרי אשר, להשקיית הגידולים החקלאיים בסביבה.

הבוצה מוסמכת, מיוצבת ומעוכלת בתהליך אירובי.


מאפיינים

  • עלויות תפעול נמוכות כתוצאה מתכנון יעיל ושימוש מושכל בטכנולוגיה פרטנית
  • השבה והפקת קולחין באיכות בלתי מוגבלת