פרויקטים
טיפול בשפכים מוניציפליים

מט”ש ערערה בנגב

תקציר

לקוח

תאגיד המים נווה מדבר

מיקום

נגב, ישראל

תיאור תהליך הפרוייקט

תפעול מט"ש בוצה משופעלת מנתית SBR, מקליטת שפכים ועד טיפול שלישוני

לוחות זמנים

תפעול בהתאם לחוזה התפעול מול המזמין

קיבולת

750,000 מ"ק בשנה

סקירה כללית
מתקן לטיהור השפכים הממוקם בסמוך לבסיס נבטים והיישוב ערערה בנגב.

מתקן טיהור שפכים אינטנסיבי מנתי ( SBR ) נותן פתרון לשפכי היישוב ערערה בנגב ובסיס נבטים

איכות הקולחין שלישונית המפונים להשקיה חקלאית.

אתגרים
מתקן שפכים קולט את הישוב והבסיס, מטייב אותם והופך אותם לקולחין שלישוניים לשימוש מפעל השבה אזורי.

פתרונות
הטכנולוגיה עליה מבוסס תפעול המט”ש הינה בוצה משופעלת. המתקן קולט שפכים גולמיים אשר עוברים טיפול קדם שכולל מגובים מכניים, סילוק גרוסת חול, , טיפול ביולוגי אינטנסיבי, טכנולוגיה מבוססת SBR

הקולחין מועברים לצרכן הסופי, לצורכי מפעל השבה.

הבוצה מוסמכת, מיוצבת ומעוכלת בתהליך אירובי ומפונה למפעל קומפוסט

מאפיינים

  • עלויות תפעול נמוכות כתוצאה מתכנון יעיל ושימוש מושכל בטכנולוגיה פרטנית
  • השבה והפקת קולחין באיכות בלתי מוגבלת