פרויקטים
טיפול בשפכים מוניציפליים

מט”ש עומר

תקציר

לקוח

מועצה מקומית עומר

מיקום

נגב, ישראל

תיאור תהליך הפרוייקט

תפעול מט"ש בוצה משופעלת רציפה, מקליטת שפכים ועד טיפול שלישוני

לוחות זמנים

תפעול בהתאם לחוזה התפעול מול המזמין

קיבולת

400,000 מ"ק בשנה

סקירה כללית
מתקן לטיהור השפכים הממוקם בסמוך ליישוב עומר, בסמוך לבאר שבע.

מתקן טיהור שפכים אינטנסיבי מקומי , נותן פתרון לשפכי מועצה מקומית עומר.

איכות הקולחין השלישונית משמשת להשקייה בלתי מוגבלת לשימוש המועצה.
אתגרים
מתקן שפכים קולט את שפכי היישוב ומטייב / ממחזר את השפכים למשאב קולחין להשקייה בלתי מוגבלת.
פתרונות
הטכנולוגיה עליה מבוסס תפעול המט”ש הינה בוצה משופעלת. המתקן קולט שפכים גולמיים אשר עוברים טיפול קדם שכולל מגובים מכניים, סילוק גרוסת חול, , טיפול ביולוגי אינטנסיבי, שיקוע שניוני

הקולחין מועברים לצרכן הסופי, שהינו המועצה המקומית, להשקיית הגידולים החקלאיים בסביבה.

הבוצה מוסמכת, מיוצבת ומעוכלת בתהליך אירובי ומפונה לאתר קומפוסט.

מאפיינים

  • עלויות תפעול נמוכות כתוצאה מתכנון יעיל ושימוש מושכל בטכנולוגיה פרטנית
  • השבה והפקת קולחין באיכות בלתי מוגבלת