פרויקטים
טיפול בשפכים מוניציפליים

מט”ש גוש עציון

תקציר

לקוח

מועצה אזורית גוש עציון

מיקום

ירושלים רבתי, ישראל

תיאור תהליך הפרויקט

תכנון הקמה ותפעול מט"ש בוצה משופעלת רציפה, מקליטת שפכים ועד טיפול שלישוני

לוחות זמנים

תפעול בהתאם לחוזה התפעול מול המזמין

קיבולת

1,100,000 מ"ק בשנה

סקירה כללית
מתקן לטיהור השפכים הממוקם בסמוך לכפר עציון.

מתקן טיהור שפכים אינטנסיבי אזורי, נותן פתרון לשפכי קיבוץ ראש הנקרה, שפכי הרפת וכן לשפכי הסביבה הקרובה.

איכות הקולחין שניונים המפונים להשקיה חקלאית.
אתגרים
מתקן שפכים קולט את שפכי הקיבוץ, ההרחבה והרפת ומועצה מקומית אפרת, המתקן מטייב וממחזר את השפכים למשאב קולחין באיכות שלישונית.

פתרונות
הטכנולוגיה עליה מבוסס תפעול המט”ש הינה בוצה משופעלת. המתקן קולט שפכים גולמיים אשר עוברים טיפול קדם שכולל מגובים מכניים, סילוק גרוסת חול, טיפול ביולוגי אינטנסיבי, שיקוע שניוני וטיפול שלישוני.

הקולחין מועברים לצרכן הסופי, להשקיית הגידולים החקלאיים בסביבה.

הבוצה מוסמכת, מיוצבת ומעוכלת בתהליך אירובי  ומפונה לאתר קומפוסט.


מאפיינים

  • עלויות תפעול נמוכות כתוצאה מתכנון יעיל ושימוש מושכל בטכנולוגיה פרטנית
  • השבה והפקת קולחין באיכות בלתי מוגבלת