פרויקטים
טיפול בשפכים מוניציפליים

מט”ש בית חורון

תקציר

לקוח

מועצה אזורית מטה בנימין

ספיקה

350 מק"י

משך הפרויקט

תכון והקמה - 8 חודשים
חוזה לתפעול מלא

טכנולוגיה

מבוסס טכנולוגיה רב שלבית MSABP, עם מצע מקובע