פרויקטים
טיפול בשפכים מוניציפליים

מט”ש בית אל

תקציר

לקוח

מועצה מקומית בית אל

מיקום

יהודה ושומרון , ישראל

תיאור תהליך הפרויקט

תכנון הקמה ותפעול מט"ש בוצה משופעלת רציפה, מקליטת שפכים ועד טיפול שניוני

לוחות זמנים

תפעול בהתאם לחוזה התפעול מול המזמין

קיבולת

280,000 מ"ק בשנה

סקירה כללית
מתקן לטיהור השפכים ממוקם בסמיכות ליישוב בית אל.

מתקן טיהור שפכים אינטנסיבי מקומי , נותן פתרון לשפכי המועצה המקומית בית אל.

איכות הקולחין שניונים המפונים להשקיה חקלאית.

אתגרים
מתקן שפכים קולט את שפכי היישוב המתקן מטייב וממחזר את השפכים למשאב קולחין

פתרונות
הטכנולוגיה עליה מבוסס תפעול המט”ש הינה בוצה משופעלת. המתקן קולט שפכים גולמיים אשר עוברים טיפול קדם שכולל מגובים מכניים, סילוק גרוסת חול, טיפול ביולוגי אינטנסיבי, שיקוע שניוני

הקולחין מועברים לצרכן הסופי, להשקיית הגידולים החקלאיים בסביבה.

הבוצה מוסמכת, מיוצבת ומעוכלת בתהליך אירובי


מאפיינים

  • עלויות תפעול נמוכות כתוצאה מתכנון יעיל ושימוש מושכל בטכנולוגיה פרטנית
  • השבה והפקת קולחין באיכות בלתי מוגבלת