פרויקטים
טיפול בשפכים מוניציפליים

מט”ש אשדוד

תקציר

לקוח

תאגיד יובלים אשדוד

ספיקה

40,000 מק"י

משך הפרויקט

תפעול מלא ל - 15 שנים

טכנולוגיה

טכנולוגית בוצה משופעלת בריאקטור CARROUSEL עם אוורור שטח לרמת קולחים שניוניים.
בימים אלו נמצא בתהליך הקמת מערך סינון גרביטציוני וחיטוי לקבלת קולחים שלישוניים להשקיה ללא מגבלות.