פרויקטים
טיפול בשפכים מוניציפליים

מט”ש אלנבי

תקציר

לקוח

רשות שדות התעופה

ספיקה

150 מק"י

משך הפרויקט

תכנון והקמה - 8 חודשים
חוזה לתפעול מלא ל - 10 שנים

טכנולוגיה

מבוסס טכנולוגיה רב שלבית MSABP, עם מצע מקובע