פרויקטים
טיפול בשפכים מוניציפליים

מט”ש אדמית – ערמשה

תקציר

לקוח

מועצה אזורית מטה אשר

מיקום

גליל מערבי, ישראל

תיאור תהליך הפרויקט

תכנון הקמה ותפעול מט"ש בוצה משופעלת רציפה, מקליטת שפכים ועד טיפול שניוני.

לוחות זמנים

תפעול בהתאם לחוזה התפעול מול המזמין.

קיבולת

80,000 מ"ק בשנה

סקירה כללית
מתקן לטיהור השפכים הממוקם באזור הגליל המערבי בסמוך לגבול לבנון, בסמיכות לקיבוץ אדמית.

מתקן טיהור שפכים אינטנסיבי אזורי, נותן פתרון לשפכי היישובים ערמשה ואדמית איכות הקולחין שניונים המפונים להשקיה חקלאית.
אתגרים

מתקן שפכים קולט את שפכי הקיבוץ, ההרחבה המתקן מטייב וממחזר את השפכים למשאב קולחין.

פתרונות

הטכנולוגיה עליה מבוסס תפעול המט”ש הינה בוצה משופעלת. המתקן קולט שפכים גולמיים אשר עוברים טיפול קדם שכולל מגובים מכניים, סילוק גרוסת חול, , טיפול ביולוגי אינטנסיבי, שיקוע שניוני

הקולחין מועברים לצרכן הסופי, מאגרי אשר, להשקיית הגידולים החקלאיים בסביבה.

הבוצה מוסמכת, מיוצבת ומעוכלת בתהליך אירובי

מאפיינים

  • עלויות תפעול נמוכות כתוצאה מתכנון יעיל ושימוש מושכל בטכנולוגיה פרטנית
  • השבה והפקת קולחין באיכות בלתי מוגבלת