פרויקטים
טיפול בשפכים מוניציפליים

מועצה אזורית מטה יהודה
החברה מתפעלת את כלל מתקני טיהור השפכים של המועצה

תקציר

לקוח

מועצה אזורית מטה יהודה

תיאור תהליך הפרוייקט

תכנון הקמה ותפעול של מתקני טיהור שפכים במספר שיטות טיפול, החל מבוצה משופעלת רציפה, מנתית , מקובעת , RBC ועוד

לוחות זמנים

תפעול בהתאם לחוזה התפעול מול המזמין.

קיבולת

750,000 מ"ק בשנה

סקירה כללית

החברה מתפעלת את כלל מתקני טיהור השפכים של המועצה :

  • מט”ש טל שחר.
  • מט”ש נחושה.
  • מט”ש מטע
  • מט”ש נתיב הל”ה.
  • מט”ש לוזית.
  • מט”ש נס הרים

המתקנים הינם ממכלול ורשת הטיפול האזורית של המועצה, כלל השפכים מועברים להשקייה חקלאית.

מתקני טיהור השפכים ממוקמים בתחום השיפוט של המועצה האזורית מטה יהודה, כל מתקן סמוך ליישוב הרלבנטי.
אתגרים

מתקן שפכים קולט את שפכי המועצה על כל יישוביה כולל וממחזר את השפכים למשאב קולחין

פתרונות
המתקנים קולטים שפכים גולמיים אשר עוברים טיפול קדם שכולל מגובים מכניים, סילוק גרוסת חול, , טיפול ביולוגי אינטנסיבי, שיקוע שניוני וטיפול שלישוני ( במקרים מסוימים )

הקולחין מועברים לצרכן הסופי, חקלאי, להשקיית הגידולים החקלאיים בסביבה.

מאפיינים

  • עלויות תפעול נמוכות כתוצאה מתכנון יעיל ושימוש מושכל בטכנולוגיה פרטנית
  • השבה והפקת קולחין באיכות בלתי מוגבלת או אחרת.