פרויקטים
התפלה

להט

תקציר

לקוח

מקורות מוביל מים ארצי

EPC

GES Ltd.

מיקום

תלמי יפה, ישראל

תפוקה

- תכנון הנדסה מלא
- תכנון מפורט
- הקמה והרצה
- תפעול והדרכה

סקירה כללית

בשל הגיאוגרפיה של חלקה הדרומי של ישראל, אין באזור זה מקורות מים מקומיים מספיקים. לכן נעשים מאמצים משמעותיים לנצל כל מקור מים מקומי אפשרי, כולל התפלת מים מליחים הנמצאים בבארות בכל רחבי האזור. חברת “מקורות”, המוביל הארצי, חיפשה פתרון בר-קיימא לטיפול בטיהור מים מליחים.

פתרון

כחברה מובילה המתמחה בתכנון, הקמה ותפעול של מתקני ההתפלה של המדינה, סיפקה GES למקורות פרויקט מלא תוך ניצול המים המליחים של בארות להט הממוקם בתלמי-יפה ליד העיר הדרומית אשקלון.

הפרויקט כלל תכנון, הקמה, הזמנה, בדיקה ומסירת מתקן ההתפלה למקורות עם תפוקה בהיקף של 44,000 מק”י, שנבנה בשני שלבים. השלב הראשון כלל תכנון והקמה של מתקן התפלת מים (BWRO) של 22,000 מק”י.

מאחר שלהט ממוקמת באזור מדברי מרוחק, צוות ההנדסה של GES הקדיש תשומת לב מיוחדת לנושאים סביבתיים בשלבי התכנון, ובמיוחד בכל הקשור בצריכת אנרגיה ולנושאי פינוי הרכז. לחץ הריכוז משמש להגברת הלחץ של הזנת ה- RO באמצעות מגדש טורבו לשחזור אנרגיה, אשר גם מפחית את לחץ הרכז, ומאפשר לו להשתחרר דרך צינור רכז אזורי מיוחד.

מאפיינים

  • טביעת רגל נמוכה
  • צריכת חשמל מינימלית
  • אנרגיה מתחדשת באמצעות יחידות טורבו
  • תהליך מינרליזציה מתחדשת יעיל
  • צריכת כימיקלים נמוכה
  • Lahat3
  • 4_wh
  • Lahat4