AS9120B – תקן ניהול איכות למפיצים בתחום התעופה, חלל ובטחון

חברת GES השלימה בהצלחה את תהליך ההתעדה לתקן הבינ”ל AS9120B – תקן ניהול איכות למפיצים בתחום התעופה, חלל ובטחון

להורדת המסמך