lovibond_logo

חברת GES מפיצה את קו מוצרי TINTOMETER של חברת Lovibond.

לחברת Lovibond קו מוצרים לניטור של פרמטרים כימיים שונים במעבדה וברצפת המפעל. מוצרי החברה פותחו כדי לתת מענה  לצרכי התעשייה וכן על מנת לעמוד בדרישות התקן של הרשויות בישראל.

לחברת GES מעבדת מים מרכזית הממוקמת בעכו לתמיכה בהתאמת הציוד המיטבי ללקוח.

קווי מוצר עיקריים

 • ראגנטים שונים

  ראגנטים שונים

  מוצעים ראגנטים למדידת כל הפרמטרים הנדרשים לאנליזת מים מושלמת. מגוון הראגנטים מאפשר שימוש גם במכשירים מחברות אחרות הפועלות בשוק הישראלי.

   ההתאמה של הראגנטים השונים לכלל המכשירים הקיימים בשוק מקנים ללקוח יתרון בכך שאינו צריך להחליף את הציוד הקיים במפעל.

 • ספקטרופוטומטר לשימוש במעבדה

  ספקטרופוטומטר לשימוש במעבדה

  תעשית המזון ככלל וחברות המשקאות הקלים בפרט הינם צרכנים של מים באיכויות המתאימות לדרישות הרגולציה המחמירות בישראל. חברת GES מציעה מערכות משולבות לסינון ברמה מיקרונית עם מערכות UF  ו- RO.

  סננים מובילים ליישום בתעשיה זו הינם סנני ה  MICRO-KLEAN המתאפיינים כסננים בעלי כושר סילוק סננים גבוה במיוחד עקב מבנה GRADE של המדיה.

  מבין לקוחותינו נמנים החברות המובילות במשק:

 • מוצרים לניטור בשטח המפעל

  מוצרים לניטור בשטח המפעל

  מכשירי פוטומטר שונים למדידת פרמטרים שונים. מכשירי הפוטומטר השונים מגיעים עם הציוד הנלווה לביצוע הבדיקות הכימיות הנדרשות.

  מתוך ראיה של צרכי הלקוח ועל מנת להקל על תפעול המכשירים Lovibond פיתחה מוצרים ספציפיים לישומים יחודיים כמו מוצר לניטור דוד קיטר, מגדל קירור וכו’.

ראגנטים שונים

מוצעים ראגנטים למדידת כל הפרמטרים הנדרשים לאנליזת מים מושלמת. מגוון הראגנטים מאפשר שימוש גם במכשירים מחברות אחרות הפועלות בשוק הישראלי.

 ההתאמה של הראגנטים השונים לכלל המכשירים הקיימים בשוק מקנים ללקוח יתרון בכך שאינו צריך להחליף את הציוד הקיים במפעל.

ספקטרופוטומטר לשימוש במעבדה

תעשית המזון ככלל וחברות המשקאות הקלים בפרט הינם צרכנים של מים באיכויות המתאימות לדרישות הרגולציה המחמירות בישראל. חברת GES מציעה מערכות משולבות לסינון ברמה מיקרונית עם מערכות UF  ו- RO.

סננים מובילים ליישום בתעשיה זו הינם סנני ה  MICRO-KLEAN המתאפיינים כסננים בעלי כושר סילוק סננים גבוה במיוחד עקב מבנה GRADE של המדיה.

מבין לקוחותינו נמנים החברות המובילות במשק:

מוצרים לניטור בשטח המפעל

מכשירי פוטומטר שונים למדידת פרמטרים שונים. מכשירי הפוטומטר השונים מגיעים עם הציוד הנלווה לביצוע הבדיקות הכימיות הנדרשות.

מתוך ראיה של צרכי הלקוח ועל מנת להקל על תפעול המכשירים Lovibond פיתחה מוצרים ספציפיים לישומים יחודיים כמו מוצר לניטור דוד קיטר, מגדל קירור וכו’.

למידע נוסף בפתרונות בטיפול במים צור איתנו קשר צור קשר