צור קשר

GES משרדים ראשיים

טלפון: 04-9876107

פקס: 04-9876133

אתר אסקר, ת.ד. 2408, עכו 24123

הנהלה

טלפון: 04-9876102

אימייל: info@ges.co.il

GES חטיבת כימיקלים

טלפון: 03-9277600

פקס: 03-9228979

Email: service@ges.co.il

www.ges-texma.co.il

קריירה

כתובת למשלוח קורות חיים

Email: jobs@ges.co.il

צור קשר

אני מעוניין ב:
תחנות חשמלטיפול במים לתעשיהמתקנים סטנדרטייםאחר