צור קשר

GES משרדים ראשיים

טלפון: 073-2823600

פקס: 073-2823681

אתר אסקר, ת.ד. 2408, עכו 24123

הנהלה

טלפון: 073-2823644

אימייל: info@ges.co.il

GES חטיבת כימיקלים

טלפון: 073-2823530

פקס: 03-9228979

Email: service@ges.co.il

www.ges-texma.co.il

GES סייקלין

טלפון: 073-2823655   073-2823656

פקס: 04-9554347

Email: ayalas@ges.co.il

ayeleta@ges.co.il

קריירה

כתובת למשלוח קורות חיים

Email: jobs@ges.co.il

לפניות בנושאי מפגעים סביבתיים:

משה זיו- ממונה איכות הסביבה

טלפון: 073-2823628

נייד: 054-6737451

דוא”ל: Moshez@ges.co.il

צור קשר

אני מעוניין ב:
תחנות חשמלטיפול במים לתעשיהמתקנים סטנדרטייםאחר