אבטחת איכות

אבטחת איכות

חברת GES עובדת על פי תקני איכות בינ”ל מחמירים.

מערכת האיכות מקיפה את מגוון התחומים הטכנולוגיים וכוללת גם את משאבי האנוש, ארגונו הפונקציונלי, הגדרת הסמכויות והאחריות הנוגעת לקיום האיכות.

לחברה תקן ISO 9001:2008, תקן בינלאומי המגדיר מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול איכות יעילה בארגון וכן תקן ניהול סביבתי 14001 ISO שמבטא את הרגישות הרבה של הארגון לשמירה.

על איכות הסביבה, חיזוק האמון בין החברה לבין כל בעלי העניין (אזרחים, רשויות וארגונים ירוקים) וכן את הניהול היעיל וניצול משאבים מושכל תוך חיסכון בתשומות כגון חשמל, מים וכו’.

 • התקן הישראלי והתקן הבינ”ל ת”י ISO 14001:2015

  הורד
 • התקן הישראלי והתקן הבינ”ל ת”י ISO 9001:2015

  הורד
 • מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה – משרד התמ”ת

  הורד
 • מדיניות חברת GES

  הורד
 • תקן ניהול איכות למפיצים בתחום התעופה, חלל ובטחון- AS9120B

  הורד